1. Home
 2.  >> rod u sloves

rod u sloves

Slovesný rod (lat. genus verbi) neboli diateze je mluvnická kategorie sloves.Slovesný rod je v různých jazycích obvykle dvojí, a to činný (aktivum) a trpný (pasivum). Zatímco aktivum vyjadřuje děj, který podmět aktivně vykonává, pasivum vyjadřuje děj, kterým podmět trpí (tj. který je vykonáván „na podmětu“). Např.: Pomlouvám. – aktivum, podmět (já) je

quoted price
 • rod u sloves— trpnýrodmůžeme tvořit spojením slovesa

  rod u sloves— trpnýrodmůžeme tvořit spojením slovesa

  Rod u sloves Učírna - Rod sloves . Rozlišujeme trpný rod opisný a zvratný. a) Opisný. K opisnému využíváme sloveso být a příčestí trpné. Vyjadřujeme jím stavy a výsledky děje. Ceny byly stanoveny velice nízko. b) Zvratný. Ke zvratnému využíváme nezvratné sloveso a …

  Get Details
 • test -určováníroduu sloves- pravopisně.cz

  test -určováníroduu sloves- pravopisně.cz

  U sloves určujeme několik mluvnických kategorií, jednou z nich je i slovesný rod. Trpný rod poznáme, že podmět není původcem děje (pomocné sloveso být + příčestí trpné nebo zvratné zájmeno se + činný rod…

  Get Details
 • slovesný rod – procvičování online– umíme česky

  slovesný rod – procvičování online– umíme česky

  Rod činný. Vyjadřuje skutečnost, že činnost provádí aktivně podmět. Maruška si hraje. Rod trpný. Vyjadřuje skutečnost, že se podmět do činnosti aktivně nezapojuje, ale je jí pouze zasažen (Dům byl postaven. – nepostavil se sám).Může být vyjádřen:

  Get Details
 • pravidla - slovesa

  pravidla - slovesa

  Slovesný rod U podstatných jmen jsme se naučili rozlišovat jmenný rod – rod střední, ženský a mužský. U sloves ale nehovoříme o rodě jmenném, ale o rodě slovesném, proto pozor na záměnu. Je nutné tyto rody rozlišovat podle toho, o jaký slovní druh se jedná

  Get Details
 • jmennýrod– wikipedie

  jmennýrod– wikipedie

  Jmenný rod (lat. genus nominis či jen genus) je mluvnická kategorie jmen (lat. nomina), tedy podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a případně dalších slovních druhů, která ovlivňuje jejich skloňování a také tvary sloves, zejména příčestí.Jmenný rod je jedním z gramatických (mluvnických) rodů, často se zapomíná na existenci slovesného rodu

  Get Details
 • slovesa i.- osoba, číslo, způsob, čas- pančelčino

  slovesa i.- osoba, číslo, způsob, čas- pančelčino

  Slovesa vyjadřují akci. Proto jsou pro naši komunikaci tak důležitá. I jejich tvary se v češtině všelijak mění. tentokrát ale nejde o skloňování… Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. slovesa jsou slova, která vyjadřují děj ptáme se na ně CO DĚLÁ? CO DĚLALI?

  Get Details
 • jmenný rod- češtinaveslovníku.cz

  jmenný rod- češtinaveslovníku.cz

  DefiniceMluvnická kategorie, která rozděluje podstatní a přídavná jména a zájmena na mužská, ženská a střední (bylo to tak ve všech indoevropských jazycích). Jmenný rod poznáme i podle koncovky určitého tvaru slovesa.Příklady použitíta modrá tužka spadla – ženský rodPůvod slovalat. genus nominis či jen genusMůže vyskytovat také v těchto tvarechgenus

  Get Details
 • rod u sloves by andrea plešková - prezi

  rod u sloves by andrea plešková - prezi

  Žáci se naučí rod u slovesa. Blog. March 15, 2021. Video conference trends for 2021; March 12, 2021. Tips to elevate your hybrid or virtual sales strategy

  Get Details
 • slovesný rod – procvičování online – umíme česky

  slovesný rod – procvičování online – umíme česky

  Rod činný. Vyjadřuje skutečnost, že činnost provádí aktivně podmět. Maruška si hraje. Rod trpný. Vyjadřuje skutečnost, že se podmět do činnosti aktivně nezapojuje, ale je jí pouze zasažen (Dům byl postaven. – nepostavil se sám).Může být vyjádřen:

  Get Details
 • rod u sloves — trpný rod můžeme tvořit spojením slovesa

  rod u sloves — trpný rod můžeme tvořit spojením slovesa

  Rod u sloves Učírna - Rod sloves . Rozlišujeme trpný rod opisný a zvratný. a) Opisný. K opisnému využíváme sloveso být a příčestí trpné. Vyjadřujeme jím stavy a výsledky děje. Ceny byly stanoveny velice nízko. b) Zvratný. Ke zvratnému využíváme nezvratné sloveso a …

  Get Details
 • test - určování rodu u sloves - pravopisně.cz

  test - určování rodu u sloves - pravopisně.cz

  U sloves určujeme několik mluvnických kategorií, jednou z nich je i slovesný rod. Trpný rod poznáme, že podmět není původcem děje (pomocné sloveso být + příčestí trpné nebo zvratné zájmeno se + činný rod…

  Get Details
 • rod u slovesby andrea plešková -prezi

  rod u slovesby andrea plešková -prezi

  Žáci se naučí rod u slovesa. Blog. March 15, 2021. Video conference trends for 2021; March 12, 2021. Tips to elevate your hybrid or virtual sales strategy

  Get Details
 • slovesa| skolaposkole.cz

  slovesa| skolaposkole.cz

  U sloves v podmiňovacím způsobu musíme dát pozor na určení času. Podmiňovací způsob, přítomný čas - četla by, řekli bychom, chtěl bys. Podmiňovací způsob, minulý čas - bývala by četla, byli bychom řekli, býval bys chtěl. Mluvnické kategorie sloves - online cvičení Rod

  Get Details
 • slovesa - rod a vid :: zsvcestinka

  slovesa - rod a vid :: zsvcestinka

  Činný a trpný rod sloves V češtině rozlišujeme dva slovesné rody: činný a trpný . Rozdíl mezi těmito dvěma rody lze v podstatě vyjádřit jednou větou: vždy záleží na tom, zda podmět danou činnost vykonává , nebo je tou činností (případně dějem) pouze zasažen

  Get Details
 • slovesa- slovní druhy -google sites

  slovesa- slovní druhy -google sites

  Budoucí - u sloves dokonavých (zavolám), u sloves nedokonavých (složený tvar ... -ouc (pro ženský a střední rod jednotného čísla) -ouce (pro množné číslo všech rodů) Příklad: oni vidí (3. osoba, množné číslo, přítomný čas): vida - vidouc - vidouce

  Get Details